Avtaledokumenter

I TeleComputings leveranse inngår produkter fra blant annet Microsoft. For å tilfredsstille leveransekrav fra Microsoft, er følgende inntatt som en del av TeleComputing standard leveringsbetingelser.
Under her finner du avtaledokumentene.