Pelagia inngår IT-driftsavtale med TeleComputing

Pelagia-konsernet, som er ledende innenfor pelagisk fisk til konsum og fiskemel & olje i Europa, har valgt å samle all IT-drift på en ny sentralisert IT-driftsløsning hos TeleComputing. Avtalen har en varighet på totalt 5 år. "Pelagia ble etablert i 2014 gjennom en sammenslåing av aktiviteten i Norway Pelagic AS, Welcon Invest AS og Egersund Fisk AS. I vårt arbeid med å etablere ett kostnadseffektivt og fremtidsrettet konsern hadde vi behov for å samle selskapene inn i en felles IT-driftsløsning. En felles IKT-driftsplattform vil sette Pelagia i stand til å samhandle på en mer effektiv måte... Les mer