KNIF velger TeleComputings skytjenester for Kristen-Norge

I dag skjer det en voldsom og rask utvikling innen IT og IT-drift. Man kan kalle det et paradigmeskifte, der overgangen til skydrift har eksplodert. På vegne av Kristen-Norge har derfor Knif Innkjøp valgt TeleComputing som ny samarbeidspartner innenfor IT-drift og skytjenester.

KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap) er en forening bestående av nærmere 70 organisasjoner fra hele Kristen-Norge. Mange av medlemmene i KNIF har etterspurt en avtale innen IT-drift. Gjennom avtalen med TeleComputing får KNIF's medlemsorganisasjoner tilgang til moderne og fremtidsrettede skyløsninger.

Knif Innkjøp ønsket å satse på en innovativ leverandør og vi opplever allerede en stor interesse for avtalen og dette nye samarbeidet. Avtalen tilbyr gunstige vilkår med riktige priser. Den gir også tilgang til nyttig digital kompetanse og gode IT-løsninger som vil passe Kristen-Norge og den enkelte virksomhet meget godt, sier Anders Hverven. Han henviser til blant annet at Microsoft kåret norske TeleComputing til beste leverandør av hybride skytjenester blant 400 andre IT drifts-leverandører fra 40 land nå i sommer.

– Moderne skytjenester for organisasjoner og forbund er en av våre satsningsområder og en rekke av Norges største organisasjoner og forbund benytter allerede våre tjenester. Vi er derfor svært glade for at KNIF velger TeleComputing Hybrid Cloud som fremtidig IT-driftsplattform for sine medlemsorganisasjoner, og vi har store forventninger til samarbeidet. Vår erfaring med denne type kunder, kombinert med en velprøvd og moderne skyplattform, vil gi Kristen-Norge en brukervennlig, skalerbar, kostnadseffektivitet og pålitelig IT-løsning, sier Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing.  

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS: Lars David Klausen, Salgs- og markedsdirektør tlf. +47 93 48 37 17, e-post: ldk@telecomputing.no

KNIF Innkjøp: Anders Hverven, IT-rådgiver, tlf. 905 23 109, e-post: hverven@knif.no

 

Om KNIF

KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap) er en forening bestående av nærmere 70 medlemmer fra hele Kristen-Norge. Foreningen er åpen for organisasjoner, institusjoner og kirkesamfunn som bekjenner seg til Den apostoliske trosbekjennelse. I tillegg har KNIF også assosierte medlemmer. Hensikten med KNIF er å redusere medlemmenes kostnader og utgifter, slik at mest mulig av deres ressurser kan benyttes til primærvirksomheten.

Pr i dag består KNIF av Knif Trygghet Forsikring AS, Knif Regnskap AS og Knif Innkjøp. Vi er i utvikling og kommer til å lansere flere forretningsområder i årene fremover.

Mer informasjon: www.knif.no

Mer informasjon om avtalen her.