KIS GRUPPEN HAR INNGÅTT IT-DRIFTSAVTALE MED TELECOMPUTING

TeleComputing overtar IT-driftsansvaret for alle selskapene i KIS Gruppen de neste 5 årene. KIS AS har ca. 250 medarbeidere i 7 selskaper lokalisert ulike steder i Norge. 

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. I avtalen med TeleComputing skal KIS Gruppen få levert en sentralisert driftstjeneste med brukersupport, drift av applikasjonsplattform, distribusjon av applikasjoner og sentralisert tilgang til data, samt en MDM-tjeneste som skal håndtere selskapets over 190 nettbrettbrukere.

KIS AS har i 2016 gjennomført en prosess der flere ulike driftspartnere og driftsløsninger har blitt vurdert.

-Det var mange elementer som var viktige for oss ved valg av ny IT-driftspartner. TeleComputing skilte seg raskt ut som en aktuell, profesjonell aktør med tydelige mål og tillitsvekkende systemer for drift og oppfølging av kundenes IT-løsninger. Vi ønsket en partner med et fagmiljø og en organisasjon som gir KIS trygghet for proaktiv drift, optimale løsninger og sikkerhet for våre data, og dette har vi funnet hos TeleComputing, sier Øivind Roholt, IT Administrator i KIS AS.