Elkonor inngår IT-driftsavtale med TeleComputing

En av Norges største elektroinstallatørkjeder, Elkonor, har inngått en 5-årig IT-driftsavtale verdt opp mot 20 millioner kroner. Avtalen omfatter IT-drift for mer enn 400 ansatte på ca. 80 lokasjoner over hele Norge. 

"Når vi skulle velge ny IT-driftspartner var det viktigste for oss å finne en leverandør som forstår viktigheten av å levere IT-drift med god kvalitet, tilgjengelighet på kompetent personell, kombinert med en moderne og fremtidsrettet driftsplattform. Ved å velge TeleComputing får vi nettopp det og dermed blir vi i bedre stand til å fokusere på effektiv utnyttelse av IT, slik at vi i enda større grad kan digitalisere måten vi jobber på", sier Jørgen Andreassen, IT-sjef i Elkonor

Avtalen innebærer at TeleComputing tar totalansvaret for drift av Elkonors IT-løsninger og sørger for at IT fungerer til enhver tid. Driftsløsningen er basert TeleComputing Hybrid Cloud, som kombinerer drift av forretningskritiske applikasjoner på en citrix plattform integrert med Office365. Dette er en velprøvd og robust driftsplattform som benyttes av en lang rekke suksessrike nordiske selskaper. Gjennom TeleComputing får Elkonor en fleksibel IT-plattform som enkelt kan skaleres både opp og ned i takt med løpende behov uten at Elkonor trenger å tenke på servere, infrastruktur og drift.

"Det var en stor annerkjennelse at Elkonor velger å flytte sin IT-drift over på vår driftsplattform. TeleComputing har allerede lang erfaring med IT-drift for selskaper innen bygg og anlegg med mange lokasjoner, og vi gleder oss over at også Elkonor velger å gå over på vår plattform. Vi skal gi Elkonor en stabil IT-drift og bidra med våre tjenester og vår kunnskap slik at Elkonor effektivt kan utnytte IT i årene fremover", sier Lars David Klausen, Salgs- og markedsdirektør i TeleComputing 

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS: Lars David Klausen, Salgs- markedsdirektør,
tlf: +47 93 48 37 17

Elkonor: Jørgen Andreassen, IT-sjef i Elkonor, tlf +47 92 65 40 27

Om Elkonor
Elkonor er en medlemseid og medlemsstyrt elektrokjede for uavhengige elektriker-bedrifter. Elkonor er den ledende kjeden for selvstendige elektroentreprenører. Vi gir medlemmene fordelene av å være i en kjedebedrift uten å gi avkall på navn, særpreg og selvstendighet. For medlemsbedriftene betyr Elkonor lavere kostnader på materiell, administrasjon og markedsføring, et faglig fellesskap med utvidelse og utveksling av kompetanse og kapasitet. Elkonor har medlemmer i alle fylker og i alle markedssegmenter - privat, offentlig, industri og off-shore.

Mer informasjon www.elkonor.no