Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier er mer enn flotte ord i festtaler. De er både vår strategi, vår inspirasjon og vårt mål.


VISJON:
Vår visjon er, og har alltid vært, at vi skal gjøre IT enklere.

Ved å utvikle stadig bedre og mer brukervennlige skytjenester, skal vi gi bedrifter og organisasjoner IT-drift som er kostnadseffektiv, fleksibel og fremtidsrettet.

TeleComputing skal være kjent som spesialisten innen profesjonell, skybasert IT-drift i Norden.

Våre medarbeidere skal kjennetegnes av våre verdier: Nærhet, inspirasjon, driv og kvalitet. 

POLICY SUMMARY:
Delivery of IT-Services with Information Security, Quality and Environmental Sustainability in all activities and act according to legislation and contracts.

- Safeguarding confidentiality, integrity and availability of IT-services.
- Managed processes with continual improvement in order to enhance customer satisfaction and company profits.
- Manage and reduce environmental impact.

Whistleblowing
TeleComputing employees, customers, suppliers and others can use our whistleblowing process  to prevent and identify illegal and/or unethical violation of company policies/rules, national laws, regulations, or threat to public interest/national security, fraud and corruption. Any concerns shall be addressed to our company attorney. The whistleblower can, if requested, remain anonymous.

TeleComputing attorney:
Advokat Jon Schultz
Mobile: (+47) 91 70 75 00
Email: js@advokatsenteret.no
Address: PB 323, N-1301 Sandvika

VERDIER:
TeleComputing arbeider etter fire verdier som er med oss i alt vi gjør. 

Nærhet
TeleComputing arbeider vi nært og proaktivt med våre kunder og partnere. Vi lytter, forstår og gir råd. Vi har en inkluderende kultur  som gir sterk tilhørighet og ansvarsfølelse. Vår samhandling, eksternt og internt, kjennetegnes av åpenhet, omtanke og respekt.

Inspirasjon
I TeleComputing brenner vi for vårt arbeid og gir av oss selv. Vi deler og sprer vår kunnskap. Vi stimulerer hverandre til ”litt mer” og ”litt bedre”  -  hver dag. Vår kontinuerlige forbedring kjennetegnes av at vi er  løsningsorienterte og våger å tenke nytt.

Driv
I TeleComputing setter vi ambisiøse mål. Vi våger å sette høye krav til oss selv og hverandre. Vi vil være best i alt vi gjør. Vår vinnervilje kjennetegnes av lagånd, innsats, oppmerksomhet og utholdenhet.

Kvalitet
I TeleComputing avstemmer vi forventninger. Vi tar ansvar og leverer det vi har lovet. Vi er profesjonelle og lønnsomme for våre kunder og oss selv. Våre løsninger gjør IT enkelt og skaper merverdi for våre kunder.