Sven Tore Kaasa

Adm. dir TeleComputing AS


Gisle Oppedal

Regionsdirektør, Vest


Svein Bø

Daglig leder Stavanger


John Einar Kilnes

Økonomisjef


Ole Blom

Director Customer Development

Bjørn Nordby

Teknisk Direktør

Hallvard Eide

Leder, Product & PreSale

Lars David Klausen

Salgs- og markedsdirektør