Agasti

«De har et godt rykte på seg for å være langt fremme innen teknologi.»
– Per Christian Holmberg, IT-direktør i Agasti


Om kunden
Agasti-konsernet er en ledende forvalter og rådgiver/tilrettelegger av kapitalmarkedstjenester samt distributør av investeringsprodukter rettet mot formuende privatpersoner, bedrifter og institusjonelle investorer. Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapet har i tillegg representanter i Stavanger, Stockholm, London, Luxembourg og New York. Konsernet hadde per mars 2014 totalt 56 milliarder norske kroner under forvaltning, på vegne av 43 000 kunder. 

Om samarbeidet
Da Agasti tok kontakt med oss var de ute etter noen som kunne ta på seg alt innen IT-tjenester, fra telefoni til printere. For Agasti var oppetiden viktig. De måtte være i stand til å stole på at tjenestene fungerte – hele tiden.

Agasti har outsourcet sine IT-tjenester tidligere, men var ikke fornøyd med sin forrige avtale.

– Driftsleveransen hos den forrige aktøren var for dårlig, og tjenesten var ustabil, forteller Per Christian Holmberg, IT-direktør i Agasti.

Et langvarig samarbeid
Med så mange ansatte og kunder er det viktig at IT-tjenestene er stabile. Og stabilitet var ett av kriteriene da Agasti så etter en ny aktør til å ta seg av IT-driften. Ni bedrifter ble vurdert, og TeleComputing fikk kontrakten.

– TeleComputing var de som satt seg best inn i løsningsforslaget. De hadde de beste løsningene og var heller ikke dyrest, sier Holmberg.

I dag mottar Agasti stabile IT-tjenester, og skulle noe mot all formodning gå galt, har de ett spesifikt sted de kan ringe for å få hjelp. Vi kaller det «single point of contact». Det gjør at kundene ikke trenger å bruke lang tid på å finne riktig person å kontakte hos oss. Slik blir eventuelle problemer løst raskt.

Fleksibilitet var viktig for Agasti. Mens mange andre aktører leverer faste pakker, velger vi å tilpasse oss kundens behov.

– Vi valgte TeleComputing fordi de er fleksible, og har et godt rykte på seg for å være langt fremme innen teknologi. I tillegg er de ikke en for stor bedrift, og har mange bra mennesker som jobber for seg, forklarer Holmberg.

Vi har levert IT-tjenester til Agasti siden 2011, og i fjerde kontraktsår er de fortsatt fornøyde. – Dette er et samarbeid som blir langvarig, avslutter IT-direktøren.

Det liker vi å høre.